شهر من شورای من: درخت‌های کاشته شده در خیابان‌های اکثر شهرهای اروپایی دارای شماره مخصوص هستند. این درختان همچنین برای در امان ماندن از آسیب‌های احتمالی در اکثر موارد از حریم خاص و مشخصی برخوردار هستند. به عنوان مثال در مناطقی که ممکن است پارک کردن اتومبیل به درخت‌ها آسیب برساند حصارهای فلزی یا چوبی اطراف درختان کشیده شده و حریم آنها را نسبت به اتومبیل‌های پارک شده مشخص می‌کند.پلیس‌ها نیز معمولا نسبت به نحوه پارک کردن اتومبیل‌ها و ورود یا عدم ورود آنها به حریم درخت نزدیک آنها حساس هستند. وجود چنین حریم‌هایی و آموزش‌های عمومی باعث می شود که شهروندان هنگام پارک اتومبیل نسبت به آسیب احتمالی به درختان حساس باشند. آیا شورای شهر شما نیز برای جلوگیری از آسیب رسیدن به درختان هنگام پارک اتومبیل‌ها تدابیر لازم را اتخاذ کرده است . آیا درختان خیابان و شهر شما دارای حفاظ فیزیکی لازم در برابر خودروها هستند؟