درصحن-شوراها: یک عضو انجمن علمی نخبگان آلمان، نسبت به کویری شدن مازندران هشدار داده و خواستار ورود سازمانهای مردم نهاد، شوراها، شهرداری ها و نمایندگان مردم شده است. عطاء اله قبادیان گفته: کویر از سوی گرگان پیش روی کرده و این زنگ خطر برای مازندران است چرا که ساحل شرقی مازندران کویری شده است. به گفته این استاد دانشگاه، حفر چاه های عمیق، سفره های زیر زمینی را در به نابودی می کشاند و با از بین رفتن دریاچه باید منتظر یک  فاجعه جبران ناپذیر بود.

وی، پیشنهاد تشکیل صندوق حمایتی مالی را برای حمایت از محیط‌زیست بسیار مهم و ضروری دانست و خاطرنشان کرد: لازم است درصدی از مناب طبیعی زیرزمینی به منابع طبیعی زیستی اختصاص یابد که مرتبط با حیات و زیست مردم و کشور است. همچنین کمک خیران، موقوفه‌ها و همچنین تخصیص درصدی از درآمدهای نفتی و منابع زیر زمینی برای حفظ منابع روی زمین و محیط زیستی بسیار مفید است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه وین بابیان اینکه تلاش یک ملت برای حراست از بستر حیات و هستی میزانی برای اعتبار و استواری آن جامعه در جهان است، افزود: ملتی که منابع طبیعی زیستی و بستر حیات را نابود کند با دست خود مرگ و نیستی‌اش را فراهم می‌کند و ایران اکنون گرفتار آن شده است و این ‌یک نظر سیاسی نیست.

قبادیان خاطرنشان کرد: در میان دو کویر آسیایی یک گنجینه تاریخی و گران‌بها به نام جنگل هیرکانی وجود دارد و با وجود ثروتمند بودن کشور، نتوانستیم آن را حفظ کنیم.