شهر من شورای من: دوهفته پیش از سوگند خوردن دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا، در جلسه شورای شهر سانتا کروز بر امنیت مهاجران در شهر تاکید شد. در جلسه‌ای که در زمینه حقوق مهاجران در شورای شهر تشکیل شد سخنرانان از طیف‌های گوناگون این موقعیت را یافتند که دیدگاه های خود را در زمینه حقوق و امنیت مهاجران بیان کنند. آنها از شورای شهر خواستند که در زمینه مسایل مهاجرت قوانینی وضع کند که مانع همکاری با مقام‌های فدرال شود. یکی از سخنرانان در شورای شهر گفت بیست و هشت سال پیش، زمانی که بدون اوراق هویت، همراه با فرزند یک ساله اش در به آمریکا آمده بوده، هر زمان با صدای بلند به درب خانه اش زده می شده از ترس خود را پنهان می‌کرده و این وضعیت اکنون در حال تکرار شدن است. فکر می‌کنید در شرایط مشابه، شوراها در ایران می‌توانند از امنیت شهروندان در مقابل دولت و حکومت حفاظت کنند؟ می‌توانید در ایام انتخابات نامزدهای انتخاباتی را با پرسش هایی از این نوع، به چالش کشیده و اهمیت استقلال آن‌ها از دولت و حکومت را یادآور شوید.