شهر من شورای من: در برخی از شهرهای اروپایی برای نظافت کلی و فصلی خیابان‌ها اطلاعیه‌هایی در ابتدا، وسط و انتهای خیابان نصب می‌شود. این اطلاعیه‌ها نشانگر آن است که ماموران شهرداری  در زمانی که کمتر از دو هفته پس از اعلام نیست، برای نظافت کلی در این خیابان حاضر خواهند بود. در این اطلاعیه عموما به شهروندان اطلاع داده می‌شود که  هنگان نظافت خیابان که معمولا یک روز یا  حدود هشت ساعت است از پارک کردن اتومبیل های خود در آن خیابان به طور موقت خودداری کنند.  در موعد مقرر ماموران شهرداری همراه با پلیس شهری در محل حاضر می‌شوند و در صورتی که برخی شهروندان اقدام به انتقال اتومبیل‌های خود نکرده باشند، اتومبیل آنها با طی مراحل قانونی با جرثقیل و تحت نظارت پلیس به پارکینگ‌های مشخص منتقل می‌شوند. با پایان زمان نظافت کلی در روز مورد نظر که معمولا در اواسط بهار یا اواخر تابستان است ، خودروها بار دیگر اجازه پیدا می کنند که در خیابان مورد نظر پارک کنند. آیا در شهر شما هم، چنین تمهیداتی از سوی شهرداری و شورای شهر اندیشیده شده است؟ اگر کاندیدای انتخابات شوراها هستید به این ایده‌های ساده توجه کنید، اگر شهروند عادی هستید، موقع رای دادن به افراد به برنامه‌های آنها برای اداره شهر توجه بیشتری کنید.