شهرمن شورای من: بعد از بالا گرفتن بحث فساد در سالیان اخیر و با گسترش دامنه افشای فسادهای اقتصادی و اداری موجود در دستگاه‌های حاکمیتی درایران بحث مبارزه با این فساد سیستماتیک به یکی از اهداف و شعارهای اصلی تبلیغاتی در اکثر انتخابات‌ها بدل شد. تبدیل این شعار به یک هدف دقیق و قابل پیگیری در شورای شهر به چه صورتی ممکن است؟ شورایی که هم اکنون خود نیز در مظان اتهام است. شاید بهترین ترین روش مبارزه، اجرای قانون و شکستن چرخه مصونیت و رهایی از مجازات برای خاطیان باشد. چرا که می‌توان اطمینان داشت که در هر جا که چنین مصونیتی وجود داشته باشد به کانونی برای رشد این آسیب بدل می‌شود. رای زنی با قوه مقننه و قضائیه برای طراحی یک چارچوب قانونی قوی و استفاده از قدرت جامعه مدنی برای اجرایی شدن پویش‌های مردمی ای مانند  Unmask the Corrupt   (افشای فساد، که به صورت بدون مرز به افشای فساد در همه کشورهای دنیا می‌پردازد تا در سکوت و خفا رشد نکنند) به صورت موازی می‌تواند در کنترل این پدیده موثر باشد.