شهرمن شورای من: سازمان‌های مردم نهاد بالاخص در کشورهای در حال توسعه می‌توانند به عنوان یکی از نیروهای موثر در کنار خدمات دولتی در جهت رفع مشکلات و آسیب‌های اجتماعی فعال باشند. تعامل یا لااقل عدم سنگ اندازی در مسیر فعالیت‌های  این سازمان‌ها در صورتی که در دستور کار شهرداری و شواری شهر قرار بگیرید به معنی آن است که نیروی انسانی کیفی و تحصیل‌کرده ای را به همراه دارد که بدون سرمایه‌گذاری چندانی در کنترل آسیب‌ها و رفع آن به کمک آنان می‌آید. به کار گرفتن امکانات دولتی برای استاندارد‌سازی محل فعالیت این سازمان‌ها می‌تواند کیفیت و وسعت خدمات ارائه شده توسط این گروه‌ها را بالا ببرد. به عنوان مثال در کارگاه خیاطی که برای کارآفرینی حوزه زنان بالاخص در مناطق حاشیه‌ای و فقیرنشین شهر توسط ان‌جی‌او‌ها به راه می‌افتد، می‌توان به جای اخطار دایم برای تعطیلی واحدها به دلیل استاندارد نبودن، با اختصاص بودجه ای محدود برنامه ای برای استاندارد‌سازی تدریجی این واحدها ترتیب داد تا بتوان در محیط امن‌تری برای مبارزه با فقر تلاش کرد. این‌ها گوشه‌ای از وظایف اعضای شورای شهر شماست. مطالبات خود را از آنها پیگیری کنید.