درصحن-شوراها: بارش باران در شهر خاش به ریزش یک ساختمان و مرگ یک زن ۶۰ ساله منجر شد. این خبر را مدیرکل ستاد بحران استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده و گفته به علت مناسب نبودن سازه های این ساختمان، سقف خانه به دلیل ریزش باران کامل فرو ریخته است. تداوم بارش باران از روز پنج شنبه تا امروز منجر به بروز این حادثه شده است.
ناامنی بافت فرسوده شهرها از مشکلات اکثر شهرهای ایران است. بسیاری از شهرداری ها برای احیا و مرمت بافت های فرسوده با مشکل تامین اعتبار مواجه هستند بطوریکه این موضوع در بسیاری از شهرها به چالشی میان شهرداری ها و شوراها تبدیل شده است. بسیاری از ساختمان ها در بافت فرسوده شهرها ناامن و در اثر حادثه ای نه چندان جدی به بحران تبدیل می شود. ریزش سقف خانه ها براثر بارش باران از جمله اتفاقاتی است که در بافت های فرسوده شهرهای ایران هراز گاهی رخ می دهد و شهرداری ها در حل این مشکل مانده اند.
حفظ امنیت شهروندان از جمله وظایف شوراها و شهرداری هاست ولی کم نیستند ساختمان های ناامنی که در بی اعتنایی شهرداری ها، به سرپناه شهروندان تبدیل شده اند.