درصحن: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه ششم توسعه رای به فروش ۲۰ زندان داخل شهرها و ساخت زندانهای جایگزین در خارج از محوطه شهری دادند. این پیشنهاد به منظور بهبود وضعیت زندانهای کشور به تصویب رسید. لذا سازمان زندانها مکلف است طی پنج سال آینده ۲۰ زندان کشور را با اولویت دادن به کلانشهرها شناسایی و نسبت به فروش آن و ساخت زندان جایگزین اقدام کند.
براساس مصوبه نمایندگان،‌ فروش زندان‌های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده به‌صورت نقد یا فروش حداقل به قیمت کارشناسی زندان‌های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی (به‌استثنای اشخاص ذکر شده در صدر این بند) با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط.

وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان‌های مذکور که به تدریج و براساس توافق بعمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی می‌گردد و بدون الزام به رعایت محدودیت سال مالی، صرف احداث زندان‌های جایگزین در همان استان می‌گردد.

در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیز دیگر زندان‌های همان استان می‌گردد.

سازمان مراتع مکلف شد تا زمین رایگان برای ساخت زندانهای جدید در اختیار سازمان امور زندانها بگذارد