درصحن: ۲- آیا می‌دانید در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان انتخابات شوراها یکسان باشد اولویت با کیست؟

اولویت با ایثارگران است.  اگر هر دو ایثارگر یا هیچ یک ایثارگر نبودند، اولویت با کسی است که مدرک تحصیلی عالی‌تری دارد. حالا اگر مدرک تحصیلی هر دو یکی بود چه؟ در مرحله سوم قرعه‌کشی تعیین‌کننده خواهد بود.

unnamed