درصحن: افزایش مشارکت سیاسی-اجتماعی شهروندان،‌ بعنوان زیر ساخت دموکراسی، از جمله اهداف و برنامه های «درصحن» است. ما می کوشیم با تشویق شهروندان به مشارکت در برنامه های مدنی، حس مسوولیت پذیری و پرسشگری را در آنها افزایش داده و جامعه مدنی ایران را بیش از پیش تقویت کنیم. ستون «شهروند-خبرنگار» با این هدف به درصحن اضافه شده تا از این پس واتاب دهنده گزارش های شهروندان از اقصی نقاط ایران باشد.

افزایش شفافیت و پاسخگویی اعضای شوراها و نمایندگان مجلس، طبقه بندی مطالبات و خواست های مردم و تعامل با نمایندگان مان برای تامین آنها، افزایش نظارت مردمی بر شوراها، نهادینه کردن رابطه فعالان جامعه مدنی با نمایندگان و اعضای شوراها، برجسته کردن کاستی ها و چالش های زندگی روزمره مردم در گوشه گوشه ایران، محور گزارش های مردمی است که نسبت به انتشار آنها اقدام می کنیم.

لطفا نسبت به مسایل پیرامونی خود بی تفاوت نباشید و از رویدادهای مهم محل زندگی تان گزارش و تصویر تهیه کنید و برای انتشار به ما ایمیل کنید. اینگونه با هم، نمایندگان مان در شوراها و مجلس را به تلاش مضاعف برای بهبود بخشیدن به زندگی جمعی مان وا می داریم.

با این ایمیل با ما در تماس باشید:
[email protected]