درصحن- شوراها: دادستان پردیس از دستگیری و حبس یک عضو شورای شهر بومهن به دلیل تغییر صورتجلسه شورای بخش و فروش اراضی ملی به اشخاص عادی خبر داده است. فتاحی گفته این عضو شورای شهر بومهن قبرستان، غسالخانه و کتابخانه شهر بومهن را به اشخاص عادی فروخته تا خریداران آن را به ویلای شخصی تبدیل کنند. فتاحی اقدام این عضو شورای شهر را زمین خواری عنوان کرده و از مسوولان خواسته است هرچه سریعتر به تخلفات اداری این فرد رسیدگی کنند.
این آخرین مورد زمین خواری افشا شده توسط اعضای شوراهای سراسر کشور است. پیش از این در شهرهای مختلف ایران، تعداد زیادی از اعضای شوراها به دلیل مفاسد اقتصادی دستگیر و برخی از شوراها منحل شده اند. شورای شهر تبریز از جمله پرسرو صداترین، فسادهای اقتصادی شوراها را رقم زد بطوریکه رئیس و پنج عضو این شورا به همراه حدود ۱۵ نفر از مدیران شهرداری تبریز دستگیر شدند.
فتاحی دادستان پردیس همچنین گفته متاسفانه علیرغم نامه نگاری چندین باره دادستانی با فرمانداری مبنی بر اینکه این فرد باید از کار تعلیق شود، تا به امروز معلق کردن کار این فرد در شورا به دادستانی اعلام نشده است.