درصحن: شورای نگهبان باردیگر مصوبه مجلس در خصوص ممنوعیت رد صلاحیت منتخبان پس از پایان انتخابات را رد کرد. مجلس پیش از این تلاش کرد با تامین نظر شورای نگهبان مصوبه قبلی خود را اصلاح کند ولی این اصلاحیه نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت تا مجلس در دوراهی اصرار بر مصوبه و ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام یا پذیرش نظر شورای نگهبان قرار گیرد. نظر به اصرار نمایندگان به نظر می رسد این مصوبه به مجمع خواهد رد. سخنگوی شورای نگهبان در این خصوص گفته اگر مجمع نظر مجلس را تایید کند ما موظف به رعایت آن هستیم.
در پی رد صلاحیت مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در دهمین دوره انتخابات مجلس، نمایندگان مجلس این اقدام را غیر قانونی خوانده و با استفساریه قانون انتخابات، اعلام کردند پس از پایان انتخابات شورای نگهبان حق اظهار نظر در خصوص صلاحیت منتخبان را ندارد و اگر مدارک جدیدی به دست اش رسیده باید به مجلس ارائه کند تا در جریان بررسی اعتبار نامه منتخبان مورد توجه قرار گیرد. اما شورای نگهبان این استفساریه را مخالف قانون اساسی می داند و معتقد است شورای نگهبان پس از پایان انتخابات هم حق اظهارنظر در خصوص صلاحیت منتخبان دارد.
احمد جنتی بعد از ابلاغیه رهبر ایران در خصوص سیاست های کلان انتخابات،‌ حتی از این هم فراتر رفت و اعلام کرد باید بتوان نمایندگان را حتی در دوره نمایندگی ردصلاحیت و از مجلس اخراج کرد. این اظهارات با واکنش تند نمایندگان روبرو شد. آنها معتقدند نظارت بر عملکرد نمایندگان طبق روال توسط خود مجلس انجام می شود و نهاد دیگری حق مداخله ندارد.