درصحن: صبح روز چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴ و در هنگام بررسی قانون انتخابات کشور، نمایندگان یک بار دیگر با ثبت نام افراد نابینا در انتخابات مجلس مخالفت کردند.
در این جلسه غلامرضا کاتب نماینده گرمسار و ارادن در مجلس که به عنوان مخالف حضور نابینایان صحبت می‌کرد در سخنانی توهین آمیز گفت: « چه فرقی می کنه بین بینایی و شنوایی، البته شاید بهترم باشه کسی که لال باشه (بیاد تو مجلس)، حداقل چالش درست نکنه و دردسر هم برای ما درست نکنه.»