درصحن: بهمن کشاورز، حقوقدان، گفته خانم‌ها با قانون رجل سیاسی نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند. لذا این قانون باید تغییر کند. او اضافه کرده:  با همه احترامی که برای خانم‌های خودمان قائل هستم اما با این قانون خانم‌های ایرانی نمی‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند مگر اینکه این قانون اصلاح شود چون تعریف رجل سیاسی تنها به مردان قابل اطلاق است .
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور شدن را تنها حق کسی می داند که رجل سیاسی باشد.  اگرچه تاکنون هیچ زنی نتوانسته از فیلتر شورای نگهبان عبور و بعنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح شود ولی شورای نگهبان هر بار اعلام کرده رد صلاحیت زنان کاندیدا به خاطر کلمه «رجل سیاسی» نیست بلکه آنها از دیگر شرایط کاندیداتوری محروم بوده اند. این ادعا از سوی بسیاری از سیاسیون و حقوقدانان ایرانی پذیرفته نیست لذا خواستار حذف کلمه رجل سیاسی یا تغییر آن به شکلی که بار جنسیت از روی آن برداشته شود هستند.