درصحن: در پی محکومیت سعید مرتضوی به ۱۳۵ شلاق بخاطر تخلفات مالی در سازمان تامین اجتماعی، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس به این حکم واکنش نشان داده و گفته: حکم باید با جرم تناسب داشته باشد. او اضافه کرده: کسی از حکم هایی مانند اعدام یا شلاق خوشحال نمی شود و اشاعه چنین کاری به نظر خوشایند نیست. اما برازنده نیست کسی خلاف قانون عمل کند و مجازات نشود. او ابراز امیدواری کرده که با حکم دادگاه پول ها برگردانده شود لذا کمیته تحقیق و تفحص مربوطه باید بررسی کند که آیا مجازات با حکم در پرونده مرتضوی تناسب داشته است یا نه؟
سعید مرتضوی در دوران ریاست سازمان تامین اجتماعی دولت احمدی نژاد به تخلفات مالی گسترده متهم شد. مجلس نهم با تشکیل کمیته تحقیق و تفحص تخلفات مرتضوی را بررسی و گزارش خود را برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال کرد. پس از پیگیری مداوم اعضای کمیته تحقیق و تفحص، دادگاه بدوی،‌ مرتضوی را به ۱۳۵ ضربه شلاق محکوم کرده است. نایب رئیس مجلس ایران این حکم را متناسب با جرم نمی داند و معتقد است باید پول های اختلاس شده به صندوق سازمان تامین اجتماعی برگردد. از این رو او از اعضای کمیته تحقیق و تفحص خواسته است تناسب جرم را بررسی کنند.