درصحن: کمیته حقوق بشر مجلس دهم قصد دارد تا هم زمان با روز ۱۳ آبان گزارشی از نقض حقوق بشر در آمریکا را منتشر کند.  نقوی حسینی عضو کمیته حقوق بشر مجلس دهم معتقد است که  آمریکا سردمدار نقض گسترده حقوق شهروندان خود و دیگر کشور ها است اما به همین بهانه دیگر کشورها را با تحریم و تهدید مواجه می کند. این در حالی است که تا کنون این کمیته نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در داخل کشور موضعی نگرفته و گزارشی به مردم ایران ارائه نداده است.
کمیته حقوق بشر مجلس یکی از کمیته های فرعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است که ریاست آن بر عهده هادی شوشتری است. دیگر اعضای این کمیته عبارتند از :
  • رئیس: هادی شوشتری
  • نایب رئیس: برومندی
  • دبیر: نقوی حسینی
  • اعضاء:برومندی، فیروزآبادی، شوشتری، صفاری نطنزی، علوی، فلاحت‌پیشه، کواکبیان، کریمی قدوسی  و اردشیر نوریان

۲