درصحن-شوراها: نمایندگان مجلس دهم، پنج عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها را از میان ده کاندیدای دو کمیسیون شوراها و کمیسیون اصل نود برگزیدند. با رای نمایندگان سه عضو فراکسیون امید (میرزایی، محمودی و پارسایی) اکثریت هیات نظارت را در اختیار دارند. ذوالنور و بهمنی دو چهره شاخص اصولگرا در این انتخابات شکست خوردند.  نمودار زیر روند تشکیل هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها را نشان می دهد: