درصحن: مجلس نهم در آخرین روزهای کاری خود تکلیف جدیدی بر دوش دولت روحانی گذاشت. براساس این مصوبه دولت مکلف شد لایحه سند جامع سبک زندگی اسلامی-ایرانی را تدوین و آن را به مجلس تقدیم کند. این لایحه باید در برگیرنده الگوی مصرف، ترویج روحیه مشارکت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بین مردم، قناعت و صرفه‌جویی و احترام به کسب و کار حلال، احترام به قانون، تفریحات و اوقات فراغت سالم، ترویج سخت‌کوشی و ساده‌زیستی متناسب با آموزه‌های اسلامی باشد. دولت مکلف شده تا پایان سال اول ابلاغ این قانون، لایحه را تدوین و آن را به مجلس ابلاغ کند.