درصحن- شوراها: پیشنهاد محمد باقر قالیباف مبنی بر انتشار لیست اموال کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری با استقبال برخی از اعضای شورای شهر تهران روبرو شده و آنها خواستار دریافت لیست اموال قالیباف شده اند. مجتبی شاکری با بیان اینکه اعضای شورای شهر تهران اطلاعی از اموال و دارایی های قالیباف ندارند، گفته: «شورا پیش از این دنبال انتشار لیست دارایی های شهردار تهران و شهردار مناطق بود ولی موفق به این کار نشد.»

محمد باقر قالیباف در دومین مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کرد در مناظره سوم کاندیداها لیست اموال خود را علنا منتشر کنند. در واکنش به این پیشنهاد، معصومه ابتکار در پستی تلگرامی اعلام کرد روحانی و جهانگیری بعنوان رئیس جمهور و معاون اول طبق قانون لیست اموال و دارایی های خود را به رئیس قوه قضاییه اعلام کرده اند و خوب بود که شهردار تهران هم لیست دارایی های خود را اعلام کند.

مجتبی شاکری عضو شورای شهر تهران در این خصوص گفته: «در یکی از جلسات شورا نطقی درباره همین موضوع داشتم و در آن نطق گفتم، قانون ارائه فهرست اموال قبل و بعد از مسئولیت‌ را ما نیز در شورای برای تمام اعضای شورای شهر، شهرداران مناطق و شهردار تهران اعمال کنیم، اما متاسفانه این موضوع به عنوان یک نطق باقی ماند و اقبالی از آن نشد. » به گفته شاکری شورای شهر تهران اکنون به عنوان نهاد نظارتی تنها می‌تواند بر مبلغ قراردادها و پیمانکاری‌ها نظارت داشته باشد و نمی‌تواند نظارتی به لیست اموال شهردار و معاونانش داشته باشد.