درصحن: کمیسیون اصل نود مجلس نهم رای به استرداد ۱۸۰ هکتار از زمین های اردبیل داد. این زمین ها توسط استاندار محمود احمدی نژاد به نیروی انتظامی در زمان  فرماندهی احمدی مقدم،‌ بصورت غیرقانونی واگذار شده بود. افضلی فرد با اعلام این خبر گفته: کمیسیون اصل نود پس از بررسی شکایت سازمان جهاد و منابع طبیعی،‌ این انتقال را غیرقانونی تشخیص داد و خواستار استرداد آن شد. این زمین ها به مرزبانی ناجا واگذار شده است.