درصحن: همزمان با اعتراض رسمی حسن خمینی به عدم احراز صلاحیت اش،‌ توسط منصوبان رهبر ایران در شورای نگهبان،‌ دیداری بین او و رهبری در آرامگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی برگزار شد. دیداری که با پخش تصاویری متبسم از رهبر فعلی و نوه رهبر سابق ایران همراه بود. آیا رهبر ایران برای تایید صلاحیت حسن خمینی توصیه ای خواهد کرد؟ این پرسشی است که دیدار امروز احتمال آن را افزایش داد. امروز در آخرین فرصت اعتراض کاندیداهای رد صلاحیت شده،‌ تعداد زیادی از کاندیداها نسبت به رای صادره توسط شورای نگهبان خواستار تجدیدنظر شدند.

سید حسن خمینی روز گذشته نیز در سخنانی اعتراض آمیز نسبت به ردصلاحیت خود توسط شورای نگهبان گفته بود «بنده فردی ناشناخته نیستم که اعضای محترم با بررسی مجدد بتوانند هویت و یا سندی را به دست آورند، لذا تلقی اینجانب آن نیست که شکایت مسیری جدید را بگشاید و لذا بر آن باورم که اگر آقایان نتوانستند از شهادت مراجع و علما و درس ها و نوشته ها به احراز برسند، بعید است بتوانند در آینده نیز به چنین مهمی دست یابند؛ اما تنها با توجه به درخواست عمومی مردم و برخی بزرگان حوزه و سیاست به این امر اقدام می کنم.»