درصحن- شوراها: دادگستری با ارسال لیستی از کاندیداهای انتخابات شوراها به مجلس، از نمایندگان خواسته است نسبت به رد صلاحیت آنها اقدام کند. علی مطهری نایب رئیس مجلس با افشای این خبر، طی نطقی در مجلس این دستور دادگستری را خلاف قانون عنوان کرده و از هیات نظارت بر انتخابات شوراها خواسته است زیر بار این فشارها نروند.

پیش از این دادستان کل کشور از کوتاهی مجلس در رد صلاحیت کاندیداهایی که محکومیت قضایی قطعی دارند انتقاد کرده و خواسته تجدیدنظر هیات نظارت در بررسی مجدد پرونده برخی از تایید صلاحیت شدگان شده بود. هیات نظارت بر انتخابات شوراها، می گوید طبق مر قانون عمل کرده و پرونده ها با دقت بررسی شده است.

رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها برعهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. پروسه تعیین صلاحیت ها تمام شده و لیست نهایی کاندیداهای انتخابات پنجمین دوره شوراها به ستاد انتخابات کشور ارسال شده است. ستاد انتخابات کشور بزودی اسامی نهایی کاندیداها را اعلام خواهد کرد.

کاندیداهای تایید صلاحیت شده از روز ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت فرصت تبلیغات خواهند داشت. انتخابات شوراها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری روز ۲۹ اردیبهشت برگزار می شود.