درصحن: «اعتراض» عنوان ستونی است که تا روز انتخابات ۹۴ (هفتم اسفند سال جاری) به معرفی کاندیداهای رد صلاحیت شده و واکنش آنها نسبت به رد صلاحیت شان اختصاص یافته است. درصحن عینا اعتراض رد صلاحیت شدگان را منتشر می کند.

محمود امجد

سمت: استاد حوزه علمیه

حوزه انتخابیه: تهران

گرایش: اصلاح طلب

دلیل رد صلاحیت:

عدم احراز اجتهاد

توضیح کاندیدا:

آیا در امر خبرگان به« مرّ قانون »عمل شد؟  

ماده 3 قانون انتخابات خبرگان، اشعار می دارد:

خبرگان منتخب مردم بايد داراي شرايط زير باشند :الف – اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي ب – اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند ولی فقيه واجد شرايط رهبري ، را تشخيص دهد . ج – بينش سياسی و اجتماعی و آشنايی با مسائل روز .د – معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ايران .ﻫ – نداشتن سوابق سوء سياسی و اجتماعی

ازسوی دیگر، تبصره همین ماده ،تشخیص دارا بودن این شرایط را به عهده ی فقهای شورای نگهبان گذاشته است. والبته مطابق تبصره ی 4 از ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات خبرگان ،چنانچه فقیه یا فقیهانی از شورای نگهبان کاندید حوزه ی انتخابیه ای باشند،ازانجام امور نظارتی وتصمیم گیری در آن حوزه ممنوع خواهند بود.

به این ترتیب مطابق قانون ،از مجموع شش فقیه شورای نگهبان،آقایان احمد جنتی،محمد یزدی و محمد رضا مدرسی یزدی از آن جاکه از حوزه ی انتخابیه ی تهران اقدام به نام نویسی نموده اند،نمی توانسته اند در انجام وظایف نظارتی مربوط به حوزه ی تهران دخالتی داشته باشند.

لذا؛ توجه به چند نکته ضروری می نماید:

نخست؛ بنا به مراتب فوق، کسب اکثریت لازم قانونی برای رای گیری (حداقل 4 فقیه از شش فقیه عضو) جهت بررسی صلاحیت داوطلبین حوزه ی تهران،ازابتدای امر ممکن نبوده است!

دوم؛ در ابلاغیه های صادره برای داوطلبین،از این عبارت استفاده شده است:« شورای نگهبان صلاحیت شما راتایید نکرد ». اگر فرض کنیم که امر رسیدگی به صلاحیت ها بر مبنای متن قانون صورت می پذیرد ، تایید نشدن صلاحیت باید تابع فقدان یکی از بندهای پنج گانه ی مذکور در ماده 3 باشد.

سوم‌؛ حتی در صورت بی توجهی به نکته ی نخست،قاعدتا باید فرض کنیم ؛تصمیم گیری در خصوص رد صلاحیت حضرت آیت الله امجد،محصول تصمیم گیری آقایان مومن ،شب زنده دار و هاشمی شاهرودی می باشد.

از آن جا که در چارچوب نظری اسلام و نیز در سیره ی عملی پیشوایان ما ،منصب بدون مسئولیت و فراتر نشسته از پاسخگویی به مردم،وجود ندارد و بخصوص که مطابق تبصره 1 از ماده 9 قانون انتخابات خبرگان ،«قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي ›› مصوب 1359حاکم بر مجموعه ی اقدامات نظارتی شورا ی نگهبان در انتخابات خبرگان می باشد که شان شورای نگهبان در آن به عنوان یک ناظر عالی و یک مرجع بی طرف برای شکایات داوطلبین ،دیده شده است ؛مردم ایران حق دارند منتظر اعلام شفاف دلایل رد صلاحیت حضرت آیت الله امجد و مستندات تشخیصی سه فقیه محترمی باشند که قطعا و بنا به مراتب فوق می بایست ایشان را فاقد حداقل یکی از شرایط برشمرده در ماده 3 دانسته باشند.

با دیگر کاندیداهای رد صلاحیت شده انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، اینجا آشنا شوید.