درصحن: معاون امور زنان رئیس جمهور با اعتراض به سکوت شورای نگهبان در تعریف واژه رجل سیاسی، گفته: ۱۳۷ زن برای ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کردند که همه آنها رد شدند. رد صلاحیت آنها در هیاهوی رد صلاحیت مردان گم شد. مولاوردی با اشاره به تصویب سیاست های کلان انتخابات توسط مجمع، گفته شورای نگهبان مکلف است واژه رجل سیاسی را دقیق تعریف و مصادیق را تعیین کند. کاری که انتظار بود تا قبل از انتخابات انجام شود.

طبق قانون اساسی یکی از شرایط رئیس جمهور شدن «رجل سیاسی و مذهبی» بودن است. فعالان زن و مدافعان حقوق زنان معتقدند این قید نافی حضور زنان نیست و زنان نیز می توانند رجل سیاسی و مذهبی باشند ولی شورای نگهبان تاکنون هیچ زنی را تایید صلاحیت نکرده، ضمن اینکه هیچ گاه هیچ زنی را هم به دلیل زن بودن رد صلاحیت نکرده است. روشن نیست زنان به دلیل زن بودن رد صلاحیت می شوند یا دیگر شروط ریاست جمهوری از جمله مدیر و مدبر بودن را نداشته اند.

مولاوردی گفته: تعریف و تفسیر رجل سیاسی یک دغدغه اساسی است که سالیان سال وجود داشته است و ما به دنبال پاسخ مناسب برای آن هستیم.

وی در ادامه گفت: براساس قانون یکی از شروط قضاوت، به صراحت مرد بودن ذکر شده است. قانون گذاران می‌توانستند همین شرط را برای رییس جمهور نیز بگذارند اما به پیشنهاد شهید بهشتی شرط رجل سیاسی-مذهبی بودن  ذکر شد.