درصحن: «سند سازی، زمین خواری و فروش املاک دولتی» کار دست رسایی داد! به گفته حمید رسايى، صلاحيت او توسط هيئت اجرايى استان تهران رد شده است. درصحن پیش تر در گزارشی از محکومیت رسایی و بذرپاش به اتهام «سند سازی، زمین خواری و فروش املاک دولتی» خبر داده بود. هنوز از سرنوشت تایید و یا رد صلاحیت مهرداد بذرپاس خبری در دست نیست.