درصحن: مسعود میرکاظمی نماینده تهران،‌ پیش از ورود به مجلس،‌ وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد بود. دستور او به توقف سوآپ نفت ایران در دوره وزارتش علاوه بر درخواست ۹۷ میلیون دلاری شرکت های طرف قرار داد، حق الوکاله کلانی بر دوش شرکت ایرانی طرف قرارداد تحمیل کرد. پرونده تخلفات مالی گسترده میرکاظمی در دادستانی مفتوح است و هنوز خبری از نتیجه این پرونده اعلام نشده است. مسعود میرکاطمی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه نوشهر اعلام کاندیداتوری کرده است تا شانس پیروزی خود را افزایش دهد.