درصحن: اسناد منتشر شده از سوی برخی رسانه ها حکایت از محکومیت یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلای دارد. مقداد نجف نژاد که از سرداران سابق سپاه بوده و نمایندگی مردم بابلسر در مجلس را بر عهده دارد به اتهام زمین خواری (۸۰ هزار متر مربع) از سوی شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان مازندران به ۲ سال زندان محکوم شده است. نجف نژاد یکی از ده ها نماینده ای است در طول مدت نمایندگی خود در مجلس های هشتم و نهم به فساد، زمین خواری و اختلاس متهم و محکوم شده است. درصحن به زودی لیستی از تمامی نمایندگانی که از سوی قوه قضاییه مفسد و مجرم شناخته شده اند را منتشر خواهد کرد.