درصحن: افزایش انتقادات نسبت به معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست،‌ در خاکستری ترین روزهای تهران،‌ توسط نمایندگان مجلس و احضار وزیر کار دولت روحانی به دلیل وضعیت نامناسب اشتغال و اصلاح مواد دیگری از قانون انتخابات مهمترین رویدادهای مجلس در هفته دوم دی ماه بود. نمایندگان بعد از دو روز شرکت در صحن علنی، مجلس را برای دو هفته تعطیل کردند تا به حوزه انتخابیه بازگردند و تبلیغات غیررسمی انتخابات را از سرگیرند. مجلس طی یک ماه گذشته تنها ۱۱ روز جلسه علنی برگزار و نمایندگان بقیه روزها را خارج از مجلس گذراندند. ضمن اینکه تمامی این جلسات با حدود ۷۰ تا ۹۰ غایب برگزار شد تا نشان دهند حضور در صحن علنی در اولویت کاری نمایندگان مجلس نیست.

گزارش درصحن را بشنوید: