درصحن: شورای نگهبان با اعلام ممنوعیت شرکت کاندیداهای غیر حوزوی انتخابات مجلس خبرگان در آزمون اجتهاد، بر پرونده آنها مهر رد صلاحیت زد. داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان بجز نمایندگان فعلی این مجلس و کسانی که در آزمون قبلی شرکت کرده اند، باید روز ۱۵ دی ماه در آزمون اجتهاد شرکت کنند تا صلاحیت آنها به لحاظ علمی ثابت شود. پیش از این اعلام شده بود کسانیکه اجتهادشان به تایید رهبر ایران رسیده نیازی به شرکت در آزمون اجتهاد ندارند.