درصحن: با نزدیک شدن به پایان ثبت نام کاندیداهای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان،‌ هنوز آیت الله عباس واعظ طبسی اعلام کاندیداتوری نکرده و به نظر می رسد او را باید یکی از مشهورترین نماینده مجلس خبرگان دانست که با پایان این دوره برای همیشه با خبرگان خداحافظی خواهد کرد. از عباس واعظ طبسی بعنوان یکی از جدی ترین کاندیداهای ریاست خبرگان پنجم یاد می شد. علاوه بر واعظ طبسی،‌ آیت الله عباس محفوظی نماینده گیلان در مجلس خبرگان نیز با اعلام مرجعیت با این مجلس خداحافظی کرد. آیت الله محسن خرازی،‌ علی اصغر معصومی، حسن شریعتی نیاسر، رضا استادی و ابوالحسن مهدوی نماینده ای بودند که از خبرگان کناره گیری کردند.