درصحن: نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه مانعی برای ورود زنان به فرایند انتخابات مجلس خبرگان وجود ندارد و صلاحیت آنها همانند صلاحیت مردان یررسی خواهد شد، گفته: باید منتظر ماند که آیا فقها، شرایطی را که در قانون مقرر شده اشت در آقایان و خانم‌های ثبت‌نام‌کننده احراز می‌کنند یا خیر. وی تلویحا از رد صلاحیت تمامی کاندیداهای زن مجلس خبرگان خبر داده و گفته امیدواریم اگر مثلا هر کدام از این شرایط منتفی بود و ادامه این مسیر برای خانم‌ها فراهم نشد از این مسئله استفاده نابجا نشود که نظام مخالف فعالیت سیاسی خانم‌هاست.