درصحن: « ان‌شاء الله براي انتخابات اسفندماه مي‌آيم.» اکبر هاشمی رفسنجانی اینگونه از آمدن اش برای مجلس خبرگان پنجم خبر داد. او این انتخابات را سرنوشت سازترین انتخابات در تاریخ انقلاب اسلامی توصیف کرد. دو هفته دیگر نام نویسی انتخابات پنجم مجلس خبرگان آغاز می شود.