درصحن: غلبه تحرکات تبلیغاتی بر ایفای وظایف نمایندگی،‌ پیش از بازگشت نمایندگان به حوزه های انتخابیه و از سرگیری فعالیت های انتخاباتی، در روزهای آغازین ماه آذر،‌ به حدی پررنگ بود که به نظر می رسید صحن علنی مجلس به کمپ انتخاباتی نمایندگان تبدیل شده است. مجلس که از هفته های گذشته جلسات روزهای چهارشنبه خود را به روز دوشنبه منتقل کرده تا نمایندگان از عصر روز سه شنبه تا صبح روز یکشنبه، مجبور نباشند در تهران بمانند، هفته گذشته سه روز کاری پشت سر هم را از سر گذراند و نمایندگان را برای ۱۲ روز مرخص کرد تا آنها با خیالی آسوده به حوزه های انتخابیه بازگشته و رقابت انتخاباتی را از سر بگیرند. اما سه روز کاری مجلس نیز بر اکثر نمایندگان مجلس،‌ فرصتی بود برای تبلیغات. مجموعه مصوبات و نطق های نمایندگان برخلاف هفته های گذشته که بیشتر بار سیاسی و حزبی داشت،‌ در هفته اول أذر ماه،‌ یک هدف را دنبال می کرد و آن جلب توجه جامعه رای دهندگان بود.