درصحن: هیات رئیسه مجلس امروز یکشنبه نیز از اعلام وصول لایحه دو فوریتی شفافیت منابع مالی کاندیداها خودداری کرد. این لایحه دو هفته است که از طرف دولت به مجلس تقدیم شده است. این در حالی است که مجلس امروز طرح یک فوریتی شفافیت اصل ۴ اساسنامه سپاه که به شرح وظایف بسیج اختصاص دارد را اعلام وصول و فوریت آن را بررسی و تصویب کرد. ظاهرا برای هیات رئیسه مجلس توسعه اختیارات بسیج از اولویت بیشتری نسبت به شفافیت منابع مالی کاندیداها برخوردار است.