درصحن: در حاشیه بررسی جزییات طرح اجرای برجام حمید رسایی که  در جایگاه هیات رییسه حاضر شده بود و بدون وقت قبلی قصد مخالفت با طرح را داشت با واکنش لاریجانی مواجه شد.