Posts tagged نوبخت


از رسانه‌ها

معاون شهردار از جلسه قاليباف و نوبخت خبر داد
پرداخت ٩ هزار ميليارد از بدهي دولت به شهرداري

روزنامه اعتماد- حميدرضا خالدي: دوشنبه بعد از ماه‌ها بالاخره در جلسه‌اي كه بين شهردار تهران و معاون رييس‌جمهور برگزار شد، مقرر شد تا دولت تا پايان …

Read more 0 Comments
Share