درصحن: مخالفت ۷۷ نماینده مجلس سبب شد تا پیشنهاد واریز سود سپرده حساب قوای سه گانه به خزانه کشور، رای نیاورد و به کمیسیون تلفیق بازگردد تا مورد بازبینی قرار گیرد. موافقان این پیشنهاد معتقد بودند که هرگونه سود سپرده حساب های قوای سه گانه باید به خزانه بازگردد ولی جمعی از نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.

طی یک سال اخیر اخبار پراکنده ای از تعدد حساب های سپرده قوه قضاییه و واریز سود آنها به حساب شخصی رئیس قوه قضاییه منتشر و حواشی زیادی ایجاد کرده بود. به نظر می رسید همین حساب ها و شایعات پیرامون آن دلیل گنجاندن این پیشنهاد در قانون بودجه سال ۹۷ بود ولی به دلایل نامعلومی جمعی از نمایندگان با آن مخالفت کردند. هنوز روشن نیست کمیسیون تلفیق بودجه چه تغییری در این پیشنهاد ایجاد خواهد کرد که هم هدف پیشنهاددهنده گان را تامین و هم پوشش دهنده دغدغه های مخالفان باشد.

در این پیشنهاد که در جلسه امروز دوشنبه ۲۳ بهمن به تصویب نرسید و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، آمده است: براساس بخش درآمدی بند الحاقی۴ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۹۷ که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ دستگاههای مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌استثنای بانکها و شرکتهای بیمه دولتی سود حسابهایی که تحت هر عنوان قبل از تصویب این قانون افتتاح گردیده، باید به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

گفتنی است نهادهای زیر نظر رهبر ایران از این ماده مستثنی شده بودند ولی باز جمعی از نمایندگان با آن مخالفت کردند.