درصحن: ۴۰ سال پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس در همراهی با شورای نگهبان و وزارت کشور در حال تدوین مصادیق رجل سیاسی-مذهبی است تا به برخورد سلیقه ای اعضای شورای نگهبان با کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری پایان دهند. رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با اعلام این خبر گفته بزودی در نشستی با حضور رئیس مجلس و وزیر کشور، این مصادیق تعیین و درصحن علنی طی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.

قانون اساسی و قانون انتخابات مشخص کرده که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری باید «رجل سیاسی و مذهبی» باشد ولی تاکنون مصادیق آن اعلام نشده و رد صلاحیت های اعمال شده توسط شورای نگهبان نیز حاکی از این است که اعضای این شورا کاملا در این خصوص سلیقه ای عمل می کنند به طوریکه در یک دوره کسی با سابقه وزارت تایید و در دوره بعد کسانی با همان سوابق رد صلاحیت می شوند.

پیش از این کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز اعلام کرده بود که شورای نگهبان نیز مصادیق رجل سیاسی- مذهبی را تعیین کرده است ولی توضیحات او نشان می داد که هیچ ضابطه مشخصی تعیین نشده و باز باب اعمال سلیقه باز است. کدخدایی گفته بود: «این مصادیق به این نحو تعیین شد که آگاهی لازم به دین اسلام و تقید به مبانی اسلامی و کسانی که قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل سیاسی اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی به‌نحوی باشد که مصالح نظام اسلامی در عملکرد آنها لحاظ شده باشد، و در حوزه مصادیق رجل سیاسی و مذهبی تعیین گردد.»

هنوز روشن نیست خروجی مصوبه مجلس چه خواهد بود ولی به نظر این موضوع چالش های جدی ای میان مجلس و شورای نگهبان ایجاد کند. یکی از چالش های جدی این بحث مساله زنان است. چراکه تاکنون هیچ زنی در انتخابات ریاست جمهوری تایید صلاحیت نشده و روشن نیست که آیا زنان، رجل سیاسی قلمداد می شوند یا نه؟