درصحن-شوراها: شورای یازده نفره زاهدان در دوره پنجم، یک عضو زن بیشتر ندارد. او کسی نیست جز سمانه صائب که پیش از ورود به شورا در استانداری استان سیستان و بلوچستان فعال بوده است. او همکنون در هیات رئیسه شورای پنجم زاهدان عضویت دارد. آیا با حضور او، اوضاع زنان در شهر زاهدان بهبود خواهد یافت؟

سمانه صائب کیست؟

سمانه صائب متولد شهر زاهدان و از چهرهای رسانه ای این شهر است. او که به عنوان معاون روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، جذب دولت حسن روحانی شده بود، با راه اندازی یک موسسه مطبوعاتی و انتشار هفته نامه «نگاران» بعنوان چهره ای مطبوعاتی در شهر شناخته شد.

او مدیرمسوولی موسسه مطبوعاتی رسانه پویا و مدیر مسوولی هفته نامه نگاران را در اختیار دارد.  سمانه صائب مدیرمسئول این نشریه در سرمقاله نخستین شماره درباره مشی نشریه نگاران نوشته است: «نگاران نشریه ای با رویکرد فرهنگی و اجتماعی به دور از هرگونه وابستگی قومی و جناحی و سیاسی است و با خط مشی مستقل در جهت کمک به توسعه استان و وحدت مردم و حفظ امنیت از طریق راهبردهای موثر فرهنگی منتشر می شود.»

تاکنون مقالات متعددی از سمانه صائب به رشته تحریر در آمده است. «تبیین نقش شهر زهک در توسعه پایدار روستاهای پیرامونی» و «امنیت اجتماعی متاثرازمعضل حاشیه نشینی» عناوین دو مقاله سمانه صائب است که در کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار و همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ارائه شده است.

سمانه صائب در مقاله ای تحت عنوان «اهمیت معماری بومی و محلی در طراحی شهری و مهندسی» می نویسد: «در راستای تحقق توسعه پایدار شهر و شهرداری های استان می بایست شرایطی فراهم گردد تا امکان بستر سازی توسعه پایدار انسانی و بهبود رفاه اجتماعی ، تقویت گردد که متعاقباً در این بستر می توان به برقراری عدالت اجتماعی ، طراحی اقلیمی هماهنگ با محیط زیست انسانی ، تقویت همبستگی اجتماعی بین اقوام و مذاهب مختلف و تعهد و مسئولیت‌پذیری ایشان و احیای محیط زیست همگانی و ایجاد انتظام در فضای شهری برای درک زیباشناختی و الهام بخشی محیط زیست شهری و ایجاد حس تعلق مکانی در شهروندان و بهبود بهره‌گیری از فضاهای شهری و افزایش رضایت شهروندی اشاره کرد.»

رئیس کمیسیون ورزش، جوانان و زنان شورای پنجم 

سمانه صائب پس از کسب تجربه در استانداری سیستان و بلوچستان و جلب حمایت اصلاح طلبان استان، در جریان انتخابات پنجمین دوره شوراها در شهر زاهدان اعلام کاندیداتوری کرد. او در این انتخابات در لیست ائتلاف امید و ائتلاف سبز تحت عنوان وحدت مردمی زاهدان قرار گرفت و به همراه تمامی اعضای این دو لیست که مجموعه کاندیداهای اصلاح طلب زاهدان را تشکیل می دادند به شورای شهر راه یافتند. سمانه صائب در این انتخابات با کسب  ۵۷ هزار ۵۲۲ رای بعنوان منتخب هفتم راهی شورای شهر شد.

او پس از ورود به شورای شهر با جلب حمایت دیگر اعضای شورا، به هیات رئیسه راه یافت و بر کرسی منشی هیات رئیسه تکیه زد. سمانه صائب همچنین ریاست کمیسیون ورزش، جوانان و بانوان را عهده دار شد.

سمانه صائب در آغاز فعالیت به عنوان رئیس کمیسیون ورزش، جوانان و بانوان در نشستی با مدیرکل فنی و حرفه ای استان سیستان، به بررسی مشکلات آموزشگاههای آزاد پرداخته و خواستار حرفه آموزی و اشتغال بانوان زاهدان شده است. او می گوید: «حرفه آموزی و اشتغال بانوان عامل مهم توسعه یافتگی جامعه است و باید از توانمندسازی بانوان در این زمینه حمایت کرد.»

سمانه صائب با موفق خواندن آموزشگاههای هنری که بانوان آن را اداره می کنند، می گوید: «هنر و زن در یک طیف هستند و این دو در کنار هم باعث بالندگی می شوند.»