درصحن-شوراها: بررسی نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر در استان مرکزی نشان می دهد که سهم زنان از کرسی شوراهای شهر، حدود ۹ درصد است. استان مرکزی با ۳۳ شهر، جمعا ۱۷۷ کرسی در شورای شهرها دارد که ۱۶۲ کرسی آن به مردان و تنها ۱۵ کرسی آن به زنان تعلق گرفته است.

شهر اراک بعنوان بزرگترین شهر و مرکز استان مرکزی، تنها ۲ کرسی از ۱۱ کرسی اش به زنان تعلق گرفته و یک زن نیز بعنوان عضو علی البدل به شورا راه یافته است.

در میان شهرهای بزرگ استان مرکزی، مردم شهر ساوه یک کرسی از ۹ کرسی و مردم شهر خمین یک کرسی از ۷ کرسی شورای شهر را به زنان سپرده اند.

اما بالاترین درصد حضور زنان در شورای پنجم به شهرهای مهاجران و پرندک تعلق دارد که ۲ کرسی از ۵ کرسی شورای شان را به زنان سپرده است. جمعا ۷ شهر کوچک استان نیز هرکدام یک کرسی شورایشان را به زنان سپرده اند و شورای ۲۱ شهر استان نیز مردانه اداره خواهد شد.

در میان اعضای علی البدل تعدادی از شهرهای این استان نیز زنانی حضور دارند که  برای ورود به صحن شورا باید منتظر تغییر و تحولات آتی باشند.

اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان مرکزی به این شرح است:

اسامی شهرهاتعداد کرسی هامردان شورازنان شورااسامی زنان راه یافته به شورای پنجم
1اراک1192فرزانه رحمتی
طوفان محمدی
علی البدل: لیلا نوابی
2ساوه981سعیده محمودی
3خمین761خورشید هاشمی نیا
4رازقان541سکینه زلفی
علی البدل: زهرا قبادی
5هندودر550-
6مامونیه550-
7خشک رود541الهام رکوعی
8زاویه550-
9خنداب550-
10جاورسیان550-
11داودآباد550-
12فراهان550-
13کارچان550علی البدل: فاطمه حاجی علی
14دلیجان550-
15ساروق541صدیقه فتائی
علی البدل: سمیه محمدی
16نراق550-
17آشتیان550-
18تفرش541عاطفه بیاتی
19آوه550-
20غرق آباد550-
21نوبران541زهرا اصغری
22کمیجان550-
23میلاجرد550-
24نیمور550-
25محلات541وجیهه هاشمی
26قورچی باشی550-
27خنجین550-
28مهاجران532زهرا حاتمی منفرد
شیدا بدیرزاده
29شازند550-
30توره550-
31شهباز550-
32آستانه541معصومه مبین زاده
33پرندک532معصومه علیخانی
زهرا منیع