درصحن-شوراها: بررسی نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر در استان لرستان نشان می دهد که سهم زنان از کرسی شوراهای شهر، حدود ۴ درصد است. استان لرستان با ۲۷ شهر، جمعا ۱۵۱ کرسی در شورای شهرها دارد که ۱۴۵ کرسی آن به مردان و تنها ۶ کرسی آن به زنان تعلق گرفته است.

شهرهای بروجرد و خرم آباد بعنوان بزرگترین شهرهای استان لرستان، تنها ۱ کرسی از ۹ کرسی شورایشان به زنان تعلق گرفته است. اشرف چگینی در بروجرد و زهرا نظری در خرم آباد به شورای شهر راه یافته اند.

در میان دیگر شهرهای بزرگ استان نیز دو زن در دورود و یک زن در الیگودرز به شورای شهر راه یافته است.

بالاترین درصد حضور زنان در شورای پنجم به شهر دورود تعلق دارد که ۲ کرسی از ۵ کرسی اش را به زنان سپرده است.

در میان شهرهای کوچک استان نیز تنها در شهر الشتر یک زن به شورای شهر راه یافته و دیگر شهرهای استان هیچ زنی را انتخاب نکرده اند. در میان اعضای علی البدل تعدادی از شهرهای این استان نیز زنانی حضور دارند که  برای ورود به صحن شورا باید منتظر تغییر و تحولات آتی باشند.

اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان لرستان به این شرح است:

اسامی شهرهاتعداد کرسی هامردان شورازنان شورااسامی زنان راه یافته به شورای پنجم
1بروجرد981اشرف چگینی
علی البدل: زیبا ابوالفتحی
2خرم آباد981زهرا نظری
3دورود752نرگس حاجی وند
معصومه فودلادوند
4کوهدشت770-
5الیگودرز761زینب کوشاری
6نورآباد770-
7ازنا550-
8اشترینان550-
9زاغه550-
10الشتر541نجمه منظمی
11پلدختر550-
12بیرانشهر550-
13چالان چولان550-
14هفت چشمه550-
15کونانی550-
16گراب550-
17سپیددشت550-
18شول آباد550-
19درب گنبد550علی البدل: نیاز رشنو
20سراب دوره550-
21مومن آباد550-
22معمولان550-
23چغابل550-
24فیروزآباد550-
25ویسیان550-
26دلفان550-
27رومشگان550-