درصحن-شوراها: بررسی نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر در استان چهارمحال و بختیاری نشان می دهد که سهم زنان از کرسی شوراهای شهر، حدود ۵ درصد است. استان چهارمحال و بختیاری با ۴۵ شهر، جمعا ۲۲۹ کرسی در شورای شهرها دارد که ۲۱۷ کرسی آن به مردان و تنها ۱۲ کرسی آن به زنان تعلق گرفته است.

شهرکرد بعنوان بزرگترین شهر و مرکز استان چهارمحال و بختیاری، تنها ۲ کرسی از ۷ کرسی اش به زنان تعلق گرفته است. شهرکرد تنها شهر استان است که در شورای شهرآن دو زن عضویت دارد. مرجان دادایی و طیبه شریفی راه یافتگان به شورای اسلامی شهرکرد هستند.

بروجن دیگر شهر نسبتا بزرگ این استان نیز یک زن در شورا دارد. در میان شهرهای کوچک این استان نیز گرجان، دشتک، نازغان، دستناء، نقنه، طاقانک، نافج، هارونی و هفشجان نیز هر کدام یک کرسی شورا را به زنان سپرده اند.

در میان اعضای علی البدل تعدادی از شهرهای این استان نیز زنانی حضور دارند که  برای ورود به صحن شورا باید منتظر تغییر و تحولات آتی باشند.

اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان چهارمحال و بختیاری به این شرح است:

اسامی شهرهاتعداد کرسی هامردان شورازنان شورااسامی زنان راه یافته به شورای پنجم
1شهرکرد752مرجان دادایی دهکردی
طیبه شریفی
2بروجن761روح انگیز کرمی
3سودجان550-
4سردشت550-
5کیان550-
6طاقانک541اعظم حیدری
7چلگرد550-
8صمصامی550-
9سورشجان550-
10سفید دشت550-
11نقنه541مریم شیرازی
12گندمان550-
13فرادنبه550-
14بلداجی550-
15نازغان541زهرا سلیمیان
16شلم زار550-
17دستناء541کبری طاهری
18گهرو550-
19بن550-
20وردنجان550-
21باباحیدر550-
22گوجان541سیمین جهانبازی
23پردنجان550-
24جونقان550-
25چلیچه550-
26فارسان550-
27بازفت550-
28نافچ541زهرا رئیسی
29فرخ شهر550علی البدل: منیر مرتضوی
30کاج550-
31اردل550-
32دشتک541دلبر مرادی
33سرخون550-
34هارونی541فاطمه قائد‌امینی
40سامان550-
41آلونی550-
42منج550-
43لردگان550-
44مالخلیفه550-
45هفشجان541فهیمه پاداش