درصحن-شوراها: بررسی نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر در استان کردستان نشان می دهد که سهم زنان از کرسی شوراهای شهر، حدود ۶ درصد است. استان کردستان با ۲۹ شهر، جمعا ۱۶۱ کرسی در شورای شهرها دارد که ۱۵۲ کرسی آن به مردان و تنها ۹ کرسی آن به زنان تعلق گرفته است.

شهر سنندج بعنوان مرکز استان و بزرگترین شهر استان کردستان، هیچ زنی در شورای شهر ندارد تا شورای این شهر کاملا مردانه اداره شود. در این شهر تنها یک زن به عنوان عضو علی البدل انتخاب شده است.

مریوان، سقز و قروه سه شهر این استان هستند که دو کرسی را به زنان واگذار کرده اند. سه شهر دیگر استان نیز هر کدام یک زن را برگزیده اند. با این حساب، ۲۳ شهر استان، هیچ عضو زنی در شورای شهر ندارند.

در میان اعضای علی البدل تعدادی از شهرهای این استان نیز زنانی حضور دارند که  برای ورود به صحن شورا باید منتظر تغییر و تحولات آتی باشند.

اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان کردستان به این شرح است:

اسامی شهرهاتعداد کرسی هامردان شورازنان شورااسامی زنان راه یافته به شورای پنجم
1سنندج990علی البدل: مژده حسینی
2مریوان752هلاله امینی
سروه شهبازی
علی البدل: لقا سلیمی
3کامیاران770-
4بیجار761ثریا قاضی
علی البدل: لیلا خداویردی
5سقز752توران خانی
کژال شکوری
علی البدل: زینب فرجی
6بانه770-
7قروه752حوریا کلوندی
پرستو شکری
علی البدل: سونیا کرمی
8دیواندره550علی البدل: شهلا خسروپناه
9موچش550-
10برده رشه550-
11شوی شه550-
12پیرتاج550-
13زرینه550-
14دهگلان541چیمن حسامی
علی البدل: مینا میرکی
15بلبان آباد550-
16صاحب550-
17بویین سفلی550-
18بابا رشانی550-
19دلبران550-
20آرمرده550علی البدل: سارا امینی
21کانی سور550-
22یاسوکند550-
23سروآباد541سمیه ریاضی
24توپ آغاج550-
25دزج550-
26کانی دینار550-
27چناره550-
28سریش آباد550-
29هورامان550علی البدل: لیلا بهرامی