درصحن: گزارش شش ماهه دوم نظارت بر حسن اجرای برجام، تهیه شده توسط کمیته هسته ای کمیسیون امنیت ملی در مجلس قرائت و بر تداوم نقض برجام توسط دولت امریکا تاکید شد. اعضای هیات نظارت بر حسن اجرای برجام، دولت را مکلف کردند با رصد دقیق عملکرد طرفین، به موارد نقض برجام پاسخ دهد.

در این گزارش که توسط نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس قرائت شد، بر پایبندی ایران به اصول برجام تاکید کرد و آن را نشانه اصول اسلامی حاکم بر رفتار نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی دانسته و گفته بر اساس همین اصل ، تمام تعهدات خود را در اجرای برجام به طور کامل عملی ساخته است.

بخش عمده این گزارش به نقض برجام توسط دولت امریکا اختصاص یافته است. مدونین این گزارش معتقدند دولت امریکا با تصویب تحریم های جدید، کوتاهی در رفع تحریم های مالی و تهدیدات مکرر برجام توسط رئیس جمهور امریکا، روح برجام را نقض کرده است. لذا آنها با یادآوری تصویب قانون اقدام متقابل علیه دولت امریکا خواستار اجرای این قانون که در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسیده شده اند. در ماده ای از این قانون آمده: «دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو موثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نود هزار سو افزایش یابد. شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد. دولت باید ظرف مدت چهارماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.»

این قانون می افزاید: «دولت و قوای مسلح کشور موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدان در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیش‌ران‌ها، ‌باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای با قوت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.»