درصحن: حسن روحانی رئيس جمهور در جریان معرفی اعضای کابینه خود در صحن علنی مجلس، گناه معرفی نکردن وزیر زن را برعهده دولت های قبل و چالش های فرهنگی انداخته و گفته: اینکه بعد از ۴۰ سال هنوز نمی توانیم وزیر زن معرفی کنیم برای این است اکه فضا را آماده نکرده ایم ضمن اینکه گیرهای فرهنگی هم وجود دارد.

روحانی بر خلاف شعارهای تبلیغاتی که بر ارتقای مدیریتی زنان تاکید کرده بود، در کابینه ای که به مجلس معرفی کرد از معرفی زنان بعنوان وزیر پرهیز کرد. او حتی در میان معاونان خود که پیشتر حداقل در  دو سازمان مهم محیط زیست و گردشگری از زنان استفاده کرده بود در دولت دوم خود این دو کرسی را نیز از زنان گرفت تا نه تنها سطح مدیریتی زنان را افزایش نداده بلکه آن را کاهش داده باشد.

حسن روحانی در صحن مجلس و در جریان بررسی رای اعتماد وزرا در این خصوص می گوید: «اینکه دولت ما تمام می‌شود و بازمی‌گردیم به همان زمینه قبلی یعنی اینکه فضا را آماده نکرده‌ایم. بعد از ۴۰ سال هنوز نمی‌توانیم در رده‌های مدیریتی و مدیرکلی از جوانان با انگیزه و زنان استفاده کنیم.»

او اضافه کرده: «فرقی بین زنان و مردان نیست. ما برای حضور زنان و جوانان باید برنامه داشته باشیم که البته گیرهای فرهنگی در این میان بی‌اثر نیست که باید آنها را برطرف کنیم. به شدت علاقه‌مند بودم که در دولت دوازدهم سه وزیر زن معرفی کنم، اما نشد. حضور زنان در سطح‌های بالا باید صورت بگیرد.»

محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید، ضمن دفاع از کلیات کابینه، معرفی نشدن وزیر زن را از جمله کاستی های هیات وزیران دانسته و گفته: «عدم حضور وزیر زن به طور ویژه یکی از ایرادهای کابینه است.»