درصحن: تصویب تحریم های تازه علیه ایران در کنگره امریکا، مجلس ایران را به برگزاری جلسات فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم واداشته است. مجتبی ذوالنور رئیس کمیته هسته ای کمیسیون امنیت ملی از تشکیل جلسه فوق العاده این کمیسیون در روز شنبه آینده خبر داده و گفته تقاضای ما این است که هیات نظارت بر حسن اجرای برجام نیز در جلسه ای فوق العاده، مصوبه کنگره امریکا را بررسی و برای مقابله با آن اقدام کند.

نمایندگان مجلس ایران تا روز ۱۴ مرداد در تعطیلات تابستانی به سر می برند ولی با تصویب تحریم های تازه علیه ایران در کنگره امریکا، اعضای کمیسیون امنیت ملی برای تشکیل جلسه فوق العاده به مجلس فراخوانده شده اند.

نمایندگان مجلس ایران قبل از تعطیلات طرح اقدام متقابل در برابر مصوبه کنگره امریکا را بررسی و کلیات آن را تصویب کرده بود. براساس این طرح که جزئیات آن در کمیسیون امنیت ملی در دست بررسی است دولت ایران به تقویت و توسعه صنایع دفاعی و موشکی و تقویت سپاه قدس مکلف شده است. اما مجتبی ذوالنور این طرح را برای مقابله با مصوبه کنگره امریکا کافی نمی داند و معتقد است دولت و مجلس باید تصمیم تازه ای بگیرند. او می گوید: تحریم های اخیر بسیار پیچیده تر و گسترده تر از تحریم های قبلی آمریکا است، در حقیقت آمریکا طرح جامعه ای که همه تحریم های خرد و تاریخ مصرف دارد و منقضی شده و نشده گذشته را علیه ایران جمع کرده است.

وی با بیان اینکه طرح تحریمی اخیر آمریکا طرح مادر است، گفت: تحریم ها چند ویژگی دارد، در نگاه اول تحریم ها برجام را از خاصیت می اندازد، طبق برجام برخی تحریم ها بعد از مقطع زمانی لغو می شد، چرا که در حال حاضر تحریم تعلیق شده است نه لغو.

این نماینده مجلس با یادآوری این موضوع که طبق برجام برخی از تحریم ها هشت سال دیگر لغو می شود، عنوان کرد: اما با طرح جدید آمریکا عملا تحریم ها تثبیت شده است و حتی اگر رئیس جمهور آمریکا بخواهد تحریم ها را لغو کند باید از مجلس سنا و کنگره مجوز بگیرد و به نظر می رسد وحدت نظر مجدد در سه رکن حکومت آمریکا به سختی محقق شود.

ذوالنوری با بیان اینکه تحریم های جدید آمریکا علیه ایران تقریبا دائمی است، گفت: از سوی دیگر مبنای این تحریم ها تقویت بینه دفاعی در ایران است و هر کسی در این رابطه نقش داشته باشد تحریم می شود و تحریم به صورت گسترده دیده شده است که در صورت تغییر افراد در سمت هایی مانند وزارتخانه، دولت و مجلس، جایگاه حقوقی همچنان تحریم می ماند.