درصحن- نورالدین پیرمو‌ذن-نماینده مجلس ششم و هفتم: در سال پايانى مجلس ششم قرار براين شد كه مجلس از ساختمان قديمي سنا  به ساختمان  جديد بهارستان منتقل شود. غالب نمايندگان  با توجه به فضاى ناامن أطراف ساختمان بهارستان و تهديدهاى مكرر نمايندگان اصلاح طلب، با اين انتقال مخالف بودند كه بنابه اصرار هيات رئيسه، چند روزى جلسات مجلس ششم در بهارستان تشكيل و بعد به بهانه تكميل نبودن تجهيزات آن مجدد به مجلس سنا برگشتيم.

آغاز به كار مجلس هفتم در ساختمان سنا صورت گرفت و بعد از شش ماه تصميم به انتقال  به بهارستان گرفته شد كه تا به امروز هم  جلسات مجلس و كميسيون ها و نيز ملاقات نمايندگان با مراجعين در مجموعه همين ساختمان صورت مي گيرد.

يك روز صبح زود كه وارد مجلس شدم، يكي از كارپردازان مجلس كه از جلسه هيات رئیسه بيرون آمده بود، نكته اى از شرح جلسه آن روز را (البته با خنده!) نقل كرد كه حال بعد از حمله داعش به مجلس، ذکر آن خالی از لطف نیست. این عضو هیات رئیسه مجلس، ماجرا را اینگونه تشریح کرد: در جلسه مسوولان حراست و حفاظت  مجلس پيشنهاد استفاده از سگ هاى تربيت شده در مبادى ورودى مجلس را مطرح مي كنند و توضيح مي دهند كه اين سگ ها توان بالاى كشف مواد انفجارى و مواد مخدر را دارند، كه با مخالفت شديد حداد عادل رييس مجلس روبرو مي شوند.

مسوولان حراست و حفاظت كه متوجه علت مخالفت آقاي حداد مي شوند أضافه مي کنند كه استفاده از اين سگ ها فقط در درهاي ورودي نمايندگان و مراجعين استفاده خواهد شد و شامل در بزركً حياط مجلس كه مخصوص تردد رييس و نواب رييس هست نخواهد شد كه اين بار با مخالفت شديدتر نائب اول مجلس آقاي باهنر روبرو  مي شوند .

به گفته این عضو هیات رئیسه مجلس هفتم، باهنر در این جلسه در بیان دلیل مخالفت خود با این طرح، مي گويد: لباس هاى  من  معمولا تا ظهر بوى دود مي دهند و سگ هم كه رييس و نائب رييس نمي شناسد! اگر سگ ناگهان وارد صحن علني مجلس شد و لباس مرا گرفت چه كسي جوابگو خواهد بود، فلذا لطفا سگ بي سگ!

شايد اگر استفاده از سگ هاي تربيت شده مورد تصويب قرار گرفته بود امروز ١٧ نفر از هم وطنان ما زنده بودند!