درصحن: ستاد کل نیروهای مسلح، اجرای قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کسر خدمت نظام وظیفه عمومی فرزندان ایثارگران، رزمندگان، جانبازان و آزادگان را مشروط به اذن رهبر ایران می داند و از اجرای آن امتناع کرده است. حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با اعلام این خبر گفته: شورای نگهبان ابتدا با این قانون مخالف بود ولی اذن رهبر ایران مشکل تصویب این قانون را برطرف کرد، لذا ستاد کل نیروهای مسلح باید به این مهم توجه داشته باشد که قانون با نظر رهبر ایران تصویب شده است.

براساس قانون برنامه ششم توسعه که در روزهای پایانی سال ۹۵ به تصویب رسید فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای هر ماه حضور یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه، فرزندان آزادگان به ازای هر ماه اسارت یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه، فرزندان جانبازان به ازای هر درصد جانبازی یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه را مشمول می‌شوند.

 بر اساس تبصره‌ای که ذیل این ماده قانونی آمده نیز بهره‌مندی فرزندان جانبازان براساس درصد جانبازی صادره از کمیسیون عالی پزشکی نیروهای مسلح یا بنیاد اقدام می‌گردد و در خصوص آموزش خدمت نظام وظیفه براساس مقررات ستاد کل نیروهای مسلح عمل می‌گردد.

به گفته حسن نوروزی دولت قانون برنامه ششم توسعه را جهت اجرا به تمامی مجموعه‌ها و دستگا‌های اجرایی ابلاغ کرده اما ستاد کل نیروهای مسلح تاکید دارد که جهت اجرای این قانون نیازمند اذن مقام معظم رهبری هستیم.