درصحن- شوراها: یک فعال محیط زیستی به شهرداری های سراسر کشور، پیشنهاد کرده تا با استقرار ماشین های جمع آوری کاغذ مقابل ستادهای انتخاباتی کاندیداها، نسبت به جمع آوری تفکیک شده، کاغذها اقدام کنند تا بیش از این محیط زیست از تبلیغات کاغذی کاندیداها آسیب نبیند. مهدی نظری که به مرد درختی ایران مشهور شده، همچنین خواستار تغییر قانون انتخابات و ممنوعیت استفاده از تبلیغات کاغذی شده است.

گزارش های رسیده از شهرهای کوچک و بزرگ کشور از حجم عظیم تبلیغات کاغذی توسط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها حکایت دارد. ناظران می گویند شهر با پوسترهای کاغذی کاندیداها پرشده بطوریکه پیاده روها و خیابانها نیز با این پوسترها فرش شده اند.

مهدی نظری با انتقاد نسبت به استفاده از پوسترهای کاغذی می گوید: «برای تهیه یک‌تن کاغذ باید حداقل ۱۷درخت قطع شود و حال با یک حساب سرانگشتی ساده متوجه می‌شویم که در یک شهر کوچک به طور متوسط در طی چند روز انتخابات حداقل صد درخت باید قطع شود تا کاغذهای نابود شده را جبران کنیم.»

این فعال محیط زیستی خواستار جایگزینی قانونی تبلیغات مجازی به جای تبلیغات کاغذی شده است.

تبلیغات انتخاباتی ساعت ۸ صبح فردا، پنج شنبه متوقف و هرگونه تبلیغی مجازی یا میدانی کاندیداها ممنوع است و نهادهای نظارتی مکلف به برخورد با متخلفان هستند.

انتخابات ریاست جمهوری و شورای پنجم شهر و روستا روز جمعه ۲۹ اردیبهشت برگزار می شود.