درصحن: ۱۹ کاندیدا باقی مانده در صحنه رقابت های انتخاباتی در اهر و هریس برای تکیه بر تک کرسی این دو شهر در مجلس دهم، روز جمعه با پایان ماراتن انتخابات میاندوره ای مجلس دهم می رسند. از میان ۴۴ کاندیدای ورود به مجلس دهم از حوزه انتخابیه اهر و هریس، صلاحیت ۲۵ نفر تایید و با انصراف ۶ نفر، تعداد کاندیداهای باقی مانده در صحنه، به عدد ۱۹ رسیده است.

بیت‌الله عبدالهی کاندیدای مورد حمایت ائتلاف امید (اصلاح طلبان) در مرحله اول و دوم انتخابات اهر و هریس، پیشتاز بود و در حالیکه در مرحله دوم انتخابات بعنوان فرد پیروز معرفی شده بود، به دلیل ابطال انتخابات توسط شورای نگهبان از ورود به مجلس دهم بازماند. شورای نگهبان هنوز دلیل ابطال انتخابات در این حوزه را اعلام نکرده است.

بیت الله عبدالهی بار دیگر در انتخابات میاندوره ای مورد حمایت اصلاح طلبان قرار گرفته است. اصولگرایان در این دوره از انتخابات، کاندیدای خود را معرفی نکرده اند.